Osoby uprawiające sport wyczynowo, lub uprawiające sporty ekstremalne są szczególnie narażone na wszelkiego rodzaju urazy oraz kontuzje. Takie zdarzenia mogą stać się przyczyną długotrwałej niemożliwości podejmowania treningów. W skrajnych przypadkach mogą również oznaczać koniec kariery sportowej. Sportowcy jednak mogą ubezpieczyć się na okoliczność negatywnych skutków nieprzewidzianych zdarzeń, wykupując polisę ubezpieczenia sportowego lub też bardziej wyspecjalizowaną polisę ubezpieczenia sporty ekstremalne (więcej o polisie tutaj: https://sport.iexpert.pl/).

Autor zdjęcia: donchili

Autor zdjęcia: donchili

Ubezpieczenie sportowe to produkt dość elastyczny, dzięki czemu możliwe jest jego dobre dopasowanie, zarówno pod względem potrzeb jak i możliwości. Zainteresowany jego zakupem sportowiec, może zatem dostosować ofertę pod względem czasu i zakresu ochrony, wysokości sumy ubezpieczenia oraz świadczeń dodatkowych.

Zgromadzone na polisie środki są dla sportowca doskonałym zabezpieczeniem na okoliczność zaistnienia na przykład trwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź też w przypadku konieczności:

  • nabycia protez,
  • nabycia środków pomocniczych,
  • przeszkolenia zawodowego inwalidów.

Rzecz jasna, ubezpieczenia sportowe to także zabezpieczenie interesów rodziny sportowca na okoliczność śmierci ubezpieczonego.