W naszym kraju ubezpieczenia sportowe nie cieszą się tak wielką popularnością, jak chociażby na zachodzie, niemniej jednak pod tym względem w ciągu ostatnich kilku lat mogliśmy zauważyć pewne zmiany ? Polacy coraz częściej interesują się tym zagadnieniem, co z pewnością może wynikać z większego zainteresowania sportową aktywnością wśród mieszkańców naszego kraju. Jednymi z najbardziej popularnych sportów, a jednocześnie najbardziej zagrożonych kontuzjami są jazda na nartach oraz snowboarding. Jeżeli jesteśmy miłośnikami białego szaleństwa, bez wątpienia powinniśmy dowiedzieć się nieco więcej na temat ubezpieczeń sportowych przeznaczonych dla narciarzy i snowboardzistów, aby zapewnić sobie odpowiedniej jakości ochronę w razie nieszczęśliwego wypadku, kontuzji itp.

Snowboard jest równie ekscytujący co niebezpiecznyW pierwszej kolejności warto zdać sobie sprawę z tego, że odpowiednio dopasowana ochrona ubezpieczeniowa dla narciarzy i snowboardzistów będzie obejmowała koszty leczenia, transportu, poszukiwań i ratownictwa górskiego, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz ubezpieczenie sprzętu sportowego. Takie kompleksowe ubezpieczenia sportowe z pewnością odnajdziemy w ofercie największych towarzystw ubezpieczeniowych, dlatego powinniśmy odpowiednio wcześniej przejrzeć oferty różnych ubezpieczycieli, aby mieć pewność, że wybraliśmy ubezpieczenie optymalnie dopasowane do naszych potrzeb i możliwości finansowych.

Każdy narciarz i snowboardzista powinien zdawać sobie sprawę z tego, jak dużym zagrożeniem dla innych osób może być uprawianie takiego sportu ? zwłaszcza na stokach, kiedy liczba osób z nich korzystających jest ogromna. Wówczas nietrudno jest np. o zderzenie, w wyniku którego osoba trzecia ponosi szkodę. W takiej sytuacji do odpowiedzialności pociągana jest osoba winna danego zdarzenia i w razie konieczności musi ona ponieść koszty za spowodowanie ewentualnych szkód. Chodzi tu oczywiście nie tylko o szkodę w postaci uszkodzonego sprzętu narciarskiego, ale także m.in. koszty transportu i opieki medycznej dla poszkodowanych osób. Osoby, które często odwiedzają zagraniczne stoki narciarskie powinny mieć świadomość, że w wielu krajach przepisy są bardzo restrykcyjne i sprawcy zdarzeń, w wyniku których nastąpiły szkody, zmuszeni są do opłacenia wszelkich kosztów, które mogą opiewać na bardzo wysokie sumy pieniędzy. Z tego też powodu wykupienie sportowcy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wydaje się być konieczne dla wszystkich osób, które wypoczywają jeżdżąc na nartach lub snowboardzie poza granicami naszego kraju.

Z pewnością osoby, które uwielbiają aktywny wypoczynek na snowboardzie lub nartach zainteresowane będą również zagadnieniami związanymi z ochroną zdrowia i opieką medyczną gwarantowaną przez firmy ubezpieczeniowe. Należy mieć bowiem świadomość, że koszty akcji ratunkowych w górach są bardzo drogie. Oczywiście w naszym kraju akcje ratunkowe przeprowadzane są bezpłatnie, jednak w wielu innych krajach sami opłacamy koszty takich akcji, podobnie zresztą jak za zabiegi ambulatoryjne ? zwrot pieniędzy otrzymujemy dopiero po powrocie do kraju. Warto więc dokładnie rozeznać się jaką ochronę zapewniają poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe, aby w razie konieczności nie obawiać się o koszty akcji ratunkowych czy opieki medycznej. Zapoznając się z ofertą różnych ubezpieczycieli warto także zwrócić uwagę na zapisy związane z kradzieżą oraz zniszczeniem sprzętu. Sprzęt snowboardowy lub narciarski to wydatek kilku tysięcy złotych, dlatego z uwagi na jego wartość powinniśmy zadbać o jego ubezpieczenie. Dzięki temu w razie zniszczenia bądź kradzieży sprzętu zostanie nam wypłacone odszkodowanie.

Wybierając odpowiednie dla nas ubezpieczenie sportowe należy bardzo dokładnie przemyśleć, jaką będzie miało ono wartość (a o jakich kwotach mowa, możecie sprawdzic chociazby tutaj: https://sport.iexpert.pl/). Cena, jaką płacimy za ubezpieczenie powinna zapewniać nam pokrycie kosztów różnego rodzaju zdarzeń, takich jak akcja ratunkowa czy wypadek na stoku. Brak takich zapisów w umowie, powinien skutecznie nas zniechęcić do jego zakupienia. Wysokiej jakości ubezpieczenie powinno także zapewniać pokrycie kosztów leczenia, obejmować swoją ochroną używany przez nas sprzęt, a także chronić nas na wypadek pozwu ze strony poszkodowanego. Warto pamiętać, że w razie konieczności zawsze możemy rozszerzyć zakres ubezpieczenia lub zwiększyć jego kwotę. Niezwykle ważne jest także, aby przed wyjazdem zapoznać się z informacjami dotyczącymi zachowania w razie wypadku lub kradzieży sprzętu. Nieprzestrzeganie określonych procedur może bowiem skutkować niewypłaceniem odszkodowania, z tego powodu zdecydowanie nie powinniśmy tego ignorować.