Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków staje się coraz bardziej popularne wśród osób, które amatorsko uprawiają sport. W ich przypadku przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, ...