Popularność różnego rodzaju sportów zależna jest od bardzo wielu aspektów. Wśród nich dominują takie jak pora roku, stopień zainteresowania daną dziedziną, możliwości lokalne, uwarunkowania geograficzne, ...