Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków staje się coraz bardziej popularne wśród osób, które amatorsko uprawiają sport. W ich przypadku przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na rozstroju zdrowia, stałym uszkodzeniu ciała oraz śmierci. Warunkiem koniecznym do wypłaty odszkodowania jest oczywiście zaistnienie konkretnego wypadku podczas uprawiania aktywności objętej ubezpieczeniem. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia oraz uzyskania dodatkowych świadczeń, takich jak m.in. pokrycie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków czy zasiłek dzienny.

Sportowcy ulegają całkiem sporej ilości wypadków ubezpieczenia sportowe to temat warty podjęcia dla każdego sportowcaWybierając najlepszą sportowiec polisa powinniśmy zwrócić uwagę na jej zakres terytorialny, ponieważ najczęściej takie ubezpieczenia obejmują ochroną jedynie zdarzenia w kraju. Ochrona poza granicami kraju będzie najprawdopodobniej wiązała się ze zwiększeniem składki ubezpieczeniowej. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo precyzyjnie określają wyłączenia, jakim podlega ubezpieczenie. Do najczęstszych tego rodzaju sytuacji zaliczymy m.in. szkody powstałe w wyniku zażywania niedozwolonych środków, szkody wynikające ze stanów chorobowych, chorób zawodowych, chronicznych i przewlekłych oraz szkody powstałe po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających.