Zawód adwokata cieszy się nieustająca popularnością. Nie jest to na pewno profesja, która wykonywać może każdy, mimo to jednak posiadając pewne predyspozycje, pewne cechy charakteru oraz pewne określone umiejętności można śmiało pokusić się o kierunkowe studia, a później o praktykę zawodową.

Obowiązek wykupienia ubezpieczenie adwokata następuje w okresie trzydziestu dni od dnia wpisania adwokata na listę adwokatów

Autor zdjęcia: kev-shine

W dużym uogólnieniu zawód adwokata polega na świadczeniu na rzecz podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych kompleksowych usług prawnych, z zakresu chociażby:

  • prawa pracy,
  • prawa administracyjnego,
  • prawa karnego,
  • prawa gospodarczego,
  • prawa spadkowego,
  • prawa opiekuńczego,
  • prawa rodzinnego,
  • prawa cywilnego.

Z uwagi na duże ryzyko zastania błędów w sztuce adwokackiej, a tym samym z uwagi na możliwość ponoszenia kosztów szkód przez te błędy wyrządzonych, każdy adwokat zobligowany jest do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Obowiązek wykupienia ubezpieczenie adwokata następuje w okresie trzydziestu dni od dnia wpisania adwokata na listę adwokatów (kilka dodatkowych informacji pod tym linkiem: https://adwokaci.iexpert.pl/). Co warto zaznaczyć, ubezpieczenie takie musi być zawarte nie później niż w przeddzień rozpoczęcia przez adwokata jego aktywności zawodowej.